Репресираният смях на карикатурата


Андреева, Десислава (2018) Репресираният смях на карикатурата Библиотеки, четене, комуникации. Шестнадесета национална научна конференция с международно участие, Велико Търново: НБ "П. Р. Славейков", 2018, с.203-222. ISSN 1313-8138; COBISS.BG-ID: 1237524452.


 Докладът разглежда тенденциите в рецепцията на политическите карикатури по света и у нас, като се опитва чрез емблематични случаи да обясни защо карикатурата провокира толкова остри контрареакции? Защо подозрително често нейното послание остава неразбрано? Наистина ли карикатурата е опасно изкуство, което със своя невъзпитан смях в медиите нарушава крехкия хомеостазис на социалния мир и политическото статукво? Налице ли са исторически устойчиви нагласи в рефлексията на карикатурните провокации, или наистина трябва да говорим за уникален модерен феномен, когато интерпретираме изобилието от примери за глобални социалнополитически катаклизми, „подпалени“ от карикатурни коментари?
  Доклад
 карикатура, сатира, репресия, цензура, тероризъм


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  21723
 Десислава Андреева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/