Енергийна сигурност и енергиен суверенитет


Бузов, Вихрен (2018) Енергийна сигурност и енергиен суверенитет Koridori u Srbiji i regionu Jugoistocne Evrope, Proceedings Naucna konferencija sa medunarodnim ucescem, Ed. Sl. Neskovic, Beograd, CESNA-B i Internacionalni univerzitet u Travniku, BiH, s. 1-4, ISSBN 978-86-85985-37-9


 Има множество аргументи в полза на тезата, че енергийна сигурност могат да имат единствено страни, които са си извоювали суверенитет по отношение решенията в тази област. Към това може да се допълни, че нейното гарантиране в последните десетилетия се сблъсква с неимоверни трудности в резултат на скокообразното нарастване на броя на населението в развиващите се страни, неравномерното разпределение на ресурсите и нарастващите потребности на индустриализираните държави. Разнопосочните икономически и политически интереси създават трудности при транспортирането на енергията до нейните потребители. В тази статия ще се опитам да обоснова няколко тези и проблеми като предложа възможности за тяхното решаване. Те опират до напрежението между необходимостта от гарантиране на енергийна сигурност на всяка от държавите на Балканите и на региона като цяло, а в по-широк мащаб – на ЕС. До голяма степен енергийната сигурност на тези страни е взаимно свързана, защото зависи от снабдяването с руски газ през Украйна, което е с тенденция към намаляване, а може и да спре след 2019 г. Русия и „Газпром“ търсят нови пътища за руския газ, подтиквани от търсенето на страните от Югоизточна Европа. До този момент доминантната перспектива е да се разчита на „Турски поток“ и на преноса на руски газ през Турция. Алтернативата е внос на американски втечнен газ, който обаче се нуждае от терминали за складиране и е много по-скъп.
  Статия
 енергийна сигурност, суверенитет, транспортни коридори


Социални, стопански и правни науки Политически науки

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  21721
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/