Правомощията на монарха според Търновската конституция. Сп. Наука, бр. 3, 2001 г., с. 55-60. ISSN – 0204 – 8906.


Галунов, Тодор (2001) Правомощията на монарха според Търновската конституция. Сп. Наука, бр. 3, 2001 г., с. 55-60. ISSN – 0204 – 8906. Сп. Наука, бр. 3, 2001 г., с. 55-60. ISSN – 0204 – 8906.


 Анализира се конституционната монархия в българската политическа практика.
  Статия
 монарх, конституция, изпълнителна, власт, закони, правомощия.
 Издадено
  21720
 Тодор Галунов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/