САЩ и събитията в Русия през 1917 г. USA and the Developments in Russia in 1917.


Александрова, Силвия (2018) САЩ и събитията в Русия през 1917 г. USA and the Developments in Russia in 1917. 100 Октомврийска революция – реалности и историческа памет: Сборник доклади от международна конференция, 10-11 ноември 2017 г. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2018, с. 139-154, ISBN 978-619-208-164-5.


 Статията проследява отношението на Съединените американски щати към събитията, разтърсили Русия през 1917 г. Откроява се разликата в реакциите на управляващите и обществеността в САЩ спрямо Февруарската и спрямо Октомврийската революция. Прави се заключението, че в събитията от последните месеци на 1917 г. и негативното отношение на Вашингтон към октомврийските промени и политиката на болшевишкото правителство може да бъде открит зародиша на недоверие и враждебност между САЩ и СССР, който избуява с пълна сила след 1945 г. и спомага за разгръщането на Студената война.
  Статия
 Първа световна война, САЩ, Русия, 1917, Февруарска революция, Октомврийска революция, У. Уилсън, болшевизъм; First World War, USA, Russia, 1917, February Revolution in Russia, October Revolution in Russia, W. Wilson, bolshevism.
 Издадено
  21717
 Силвия Александрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/