Демократическата партия и формиране на анкетата за Първата национална катастрофа. Епохи, N 1, год. 5, 1998, с. 88-103.ISSN – 1310 - 2141. ISSN: 2534-8418 (Online).


Галунов, Тодор (1998) Демократическата партия и формиране на анкетата за Първата национална катастрофа. Епохи, N 1, год. 5, 1998, с. 88-103.ISSN – 1310 - 2141. ISSN: 2534-8418 (Online). Епохи, N 1, год. 5, 1998, с. 88-103.ISSN – 1310 - 2141. ISSN: 2534-8418 (Online).


 Разглежда се позицията на Демократическата партия по повод търсне на виновниците за провала на България в Балканските войни.
  Статия
 партия, анкета, закон, конституция, отговорност, война.
 Издадено
  21715
 Тодор Галунов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/