БЗНС и българският парламентаризъм (1920-1923). Исторически преглед, N 5-6, 1998, с. 60-77.ISSN – 0323 - 9748.


Галунов, Тодор (1998) БЗНС и българският парламентаризъм (1920-1923). Исторически преглед, N 5-6, 1998, с. 60-77.ISSN – 0323 - 9748. Исторически преглед, N 5-6, 1998, с. 60-77.ISSN – 0323 - 9748.


 На анализ са подлложени антипарламентарните методи на управлението на Ал. Стамболийски и погазването на конституцията.
  Статия
 констиутуция, парламент, правилник, партии, демокрация.


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  21714
 Тодор Галунов

1. ЭКОНОМИКА. ПРАВО. ПЕЧАТЬ. ВЕСТНИК КСЭИ ISSN 2307-3209 Русия, Краснодар.ПАРЛАМЕНТ В УСЛОВИЯХ АНТИДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА (НА ПРИМЕРЕ БОЛГАРИИ 20-30-Х ГГ. ХХ В.) ТАТОЛИ Т.В.1 1 Луганский государственный университет имени Тараса Шевченко Тип: статья в журнале - научная статья Язык: русский Номер: 2-3 (70-71) Год: 2016 Страницы: 102-111. Цитирано на с. 111.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/