Аграрната реформа и законодателството на БЗНС (1920-1923). История, N 2-3, 1998, с. 70-87. ISSN – 0861 – 3710.


Галунов, Тодор (1998) Аграрната реформа и законодателството на БЗНС (1920-1923). История, N 2-3, 1998, с. 70-87. ISSN – 0861 – 3710. История, N 2-3, 1998, с. 70-87. ISSN – 0861 – 3710.


 Авнализира се аграрнта реформа на БЗНС и проблемите около неконституционноста и.
  Статия
 БЗНС, реформа, аграрна, законодателство, конституция, поземлена.


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  21713
 Тодор Галунов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/