Никос Кавадиас. Поетът на морето и неосъществената любов.


Румпос, Димитриос (2010) Никос Кавадиас. Поетът на морето и неосъществената любов. Електронно списание "Welcome to Greece", ноември 2010, http://welcometogreece.net/bg/препоръчани/култура/личности/150-никос-кавадиас.html


 
  Статия
 
 Издадено
  21700
 Димитриос Румпос

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/