Развитие на пазара на зелени дългови ценни книжа - международни аспекти и перспективи в България


Цонкова, Ваня (2019) Развитие на пазара на зелени дългови ценни книжа - международни аспекти и перспективи в България Сборник научни трудове от Научно-практическа конференция на тема: "Развитие на българската и европейската икономики – предизвикателства и възможности”, проведена на 18-19.10.2018 г. в гр. В. Търново. Ред. В. Христова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2019


 The paper considers the determinants of the emergence and development of a new segment for securities markets – bonds linked to financing or refinancing projects with environmental benefits. Emphasis is placed on labeled green bonds in the period 2014 – 2017. The prospects for their issuance and future investment interest in Bulgaria are also analyzed.
  Студия
 green bonds, climate bonds, ESG factors, green bonds market, environmental finance


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Под печат
  21696
 Ваня Цонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/