Феноменът Хари Потър и обучението по английски език в началните класове


Кънева, Пенка (2004) Феноменът Хари Потър и обучението по английски език в началните класове Образование и изкуство. Том II. Юбилейна международна научна конференция на ПФ към ШУ “Епископ Константин Преславски”, Шумен


 Анализ на резултатите от анкета с десетгодишни ученици относно техния интерес към феномена Хари Потър. Идеи за развиване на уменията за описване на хора и даване на знания за британската действителност чрез уроци по английски език, свързани с Хари Потър.
  Доклад
 Хари Потър, обучение по английски език, начални класове
 Издадено
  2169
 Пенка Кънева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/