Дистанционното обучение в контекста на съвременните технологии


Дончев, Ивайло (2001) Дистанционното обучение в контекста на съвременните технологии Четвърта научна конференция с международно участие „Интернет – среда за нови технологии в информационното общество“, В. Търново 10-13 октомври 2001, pp. 336-342


 .
  Доклад
 .
 Издадено
  21688
 Ивайло Дончев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/