Средства за комуникация в Интернет


Дончев, Ивайло (2002) Средства за комуникация в Интернет Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, 2002, 140 стр. ISBN 954-524-252-3


 .
  Учебник / Учебно помагало
 .


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  21687
 Ивайло Дончев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/