Видеоинформация и web


Дончев, Ивайло (2002) Видеоинформация и web Proceedings of the Third International Conference IES-2002, Vinnytsia, Ukraine, October 2012, Volume 2, pp. 448-450, ISBN 966-641-049-4


 .
  Доклад
 .


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  21686
 Ивайло Дончев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/