VOIP – една реална алтернатива


Дончев, Ивайло (2002) VOIP – една реална алтернатива Пета международна научна конференция „Интернет – среда за нови технологии в информационното общество“, В. Търново, 16-19 октомври, 2002, Книга девета, стр. 48-53, ISBN 954-524-292-2


 .
  Доклад
 .


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  21685
 Ивайло Дончев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/