Ролята на хипервръзките при търсене на информация в web


Дончев, Ивайло (2004) Ролята на хипервръзките при търсене на информация в web Юбилейна научна конференция "Компютърни системи и информационни технологии", посветена на 100 годишнината от рождението на Джон Атанасов, Фабер, В.Търново, 2004, pp. 113-117, ISBN 954-775-289-8; COBISS.BG-ID - 1042201316


 .
  Доклад
 .


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  21684
 Ивайло Дончев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/