Увод в програмирането на C++, ръководство за упражнения


Дончев, Ивайло (2006) Увод в програмирането на C++, ръководство за упражнения Фабер, В. Търново, 2006, 128 стр., ISBN 954-775-559-5


 .
  Учебник / Учебно помагало
 .


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  21681
 Ивайло Дончев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/