Методът на цялостната физическа реакция и обучението по английски език в предучилищна възраст


Кънева, Пенка (2004) Методът на цялостната физическа реакция и обучението по английски език в предучилищна възраст Обучение и възпитание в началните училища, детските градини и специалните училищни заведения. Втора есенна научна конференция на ФНПП към СУ “Св. Климент Охридски”


 Същностни принципи на метода TPR; вариант за разучаване на традиционната игра “Drop the Letter”, който е в унисон с изискванията за прилагане на TPR.
  Доклад
 методът TPR, английски език, предучилищна възраст
 Издадено
  2168
 Пенка Кънева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/