Ролята на уводния курс по информатика във ВТУ за успешно обучение на студенти информатици


Дончев, Ивайло (2011) Ролята на уводния курс по информатика във ВТУ за успешно обучение на студенти информатици Научна конференция МАТТЕХ 2010, 19-20 ноември 2010 г. - Сборник научни трудове, стр.375-379, Шумен, 2011, ISSN 1314-3921; COBISS.BG-ID - 1240112356


 .
  Доклад
 .


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  21675
 Ивайло Дончев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/