Кънчева, Е., С. Беломъжева-Димитрова, Людмил Петров. Ски. 2018, Издателство "Ай анд Би" Велико Търново, 2018, 203 с. ISBN 9778-619-7281-30-9 // Kantcheva, E., S. Bolomazheva-Dimitrova, Lyudmil Petrov. Ski, I & B, Veliko Tarnovo, pp. 203, ISBN 9778-619-7281-30-9


Петров, Людмил (2018) Кънчева, Е., С. Беломъжева-Димитрова, Людмил Петров. Ски. 2018, Издателство "Ай анд Би" Велико Търново, 2018, 203 с. ISBN 9778-619-7281-30-9 // Kantcheva, E., S. Bolomazheva-Dimitrova, Lyudmil Petrov. Ski, I & B, Veliko Tarnovo, pp. 203, ISBN 9778-619-7281-30-9 Издателство "Ай анд Би" // I&B, Veliko Tarnovo, 2018, pp. 203, ISBN 9778-619-7281-30-9.


 Учебник по Ски за студенти от специалност "Педагогика на обучението по физическо възпитание"
  Учебник / Учебно помагало
 ски, методика на преподаване, ски спорт


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  21674
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/