Анализ на одобрените от МОН учебни комплекти по английски език за втори клас


Кънева, Пенка (2004) Анализ на одобрените от МОН учебни комплекти по английски език за втори клас Образованието в глобализиращия се свят. Юбилейна научна конференция на Педагогически факултет към ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, с. 168-173. ISBN 978-954-524-608-1


 Критерии за анализ: дидактическа функционалност; етапи, през които преминава ограмотяването; методически разработки; качество на дизайна. Предимства и слабости на всеки учебен комплект.
  Доклад
 учебни комплекти по английски език, анализ
 Издадено
  2167
 Пенка Кънева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/