Колосален труд и гигантска стъпка в българската история.


Йонкова, Красимира (2018) Колосален труд и гигантска стъпка в българската история. В: Георгиев, Людмил. Критическата психология на българската история. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2018, с. 9-14. ISBN 978-954-07-4520-6


 Представени са констатации и оценъчни съждения, произтекли от прочита на монографията "Критическата психология на българската история".
  Част от книга / Глава от книга
 критическа психология, история на България, манипулация, народопсихология
 Издадено
  21666
 Красимира Йонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/