Inovacionni strategii v obrazovanieto v Bulgaria. 2011. Retrievedfrom:URL:https://ankrasteva.files.wordpress.com/2011/09/inovacionni-strategii.pdf


Кръстева, Антония (2011) Inovacionni strategii v obrazovanieto v Bulgaria. 2011. Retrievedfrom:URL:https://ankrasteva.files.wordpress.com/2011/09/inovacionni-strategii.pdf https://ankrasteva.files.wordpress.com/2011/09/inovacionni-strategii.pdf


 В статията се разглежда въпросът за иновационните процеси в образователната система. Акцент се поставя върху прилагане в образователния процес на интерактивни методи и техники за стимулирането на учениците за активно учене
  Доклад
 иновации, образование
 Издадено
  21662
 Антония Кръстева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/