Епилогът на съдебното преследване срещу Радославовите министри. Исторически преглед, 1997, N 4, с. 58-78.ISSN – 0323 - 9748.


Галунов, Тодор (1997) Епилогът на съдебното преследване срещу Радославовите министри. Исторически преглед, 1997, N 4, с. 58-78.ISSN – 0323 - 9748. Исторически преглед, 1997, N 4, с. 58-78.ISSN – 0323 - 9748.


 Разглежда се процедурата по отмяна присъдите на Третия държавен съд по причина антиконституционност на процедурата и състава на съда.
  Статия
 съд, държавен, министри, констутиция, закон, наказания, парламент.


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  21661
 Тодор Галунов

1. Стоян Танев НОВА БЪЛГАРИЯ В ОБЩОЕВРОПЕЙСКИЯ ЦИВИЛИЗАЦИОНЕН ПРОЦЕС. ОТРИЦАТЕЛНИ ОБЕКТИВНИ И СУБЕКТИВНИ ФАКТОРИ ЗА НЕДОСТАТЪЧНОТО ЦИВИЛИЗОВАНО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО КЪМ ХУМАНИЗЪМ И ПРОГРЕС (1878 – 1944) © Издателство „Фабер“, Историкии, т. 7 ISBN 978 619 00 0150 8

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/