Третият държавен съд (1921-1923).Исторически преглед, 1996, N 5, с. 47-65.ISSN – 0323 - 9748.


Галунов, Тодор (1996) Третият държавен съд (1921-1923).Исторически преглед, 1996, N 5, с. 47-65.ISSN – 0323 - 9748. Исторически преглед, 1996, N 5, с. 47-65.ISSN – 0323 - 9748.


 Анализира се провеждането на Третият държавен съд, обвиненията към бившите министри от кабинетана Васил Радославов, аргументите на защитата, издадените присъди.
  Статия
 съд, държавен, министри, констутиция, закон, наказания, парламент.
 Издадено
  21660
 Тодор Галунов

1. БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО 1878-1939 Том 1 (ДЪРЖАВА. ПОЛИТИКА. ИКОНОМИКА) Home БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО 1878-1939 Том 1 (ДЪРЖАВА. ПОЛИТИКА. ИКОНОМИКА) Румен Даскалов БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО 1878-1939 Том 1 ДЪРЖАВА. ПОЛИТИКА. иконом ика ИК. ГУ ТЕН БЕРГ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/