Възможности за здравно възпитание в часовете по английски език във втори клас


Кънева, Пенка (2005) Възможности за здравно възпитание в часовете по английски език във втори клас Висшето педагогическо образование - проблеми, постижения, тенденции. Научна конференция на ФНПП към СУ “Св. Климент Охридски”. (съавтор)


 Опит да се откроят темите и заниманията в одобрените от МОН комплекти по английски език, които подпомагат здравното възпитание. Допълнителни дейности, насочени към формиране на здравословен стил на живот.
  Доклад
 здравно възпитание, английски език
 Издадено
  2166
 Пенка Кънева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/