Защо е освободителна Руско-турската война 1877-1878 година. - 140-годишнината от Освобождението на България от османско владичество и приемане на Търновската конституция. Сборник доклади от международна кръгла маса. Велико Търново, 19 април 2018 г. В. Търново : Фабер, 2018, с. 49-62. ISBN 978-619-00-0816-3


Петков, Петко (2018) Защо е освободителна Руско-турската война 1877-1878 година. - 140-годишнината от Освобождението на България от османско владичество и приемане на Търновската конституция. Сборник доклади от международна кръгла маса. Велико Търново, 19 април 2018 г. В. Търново : Фабер, 2018, с. 49-62. ISBN 978-619-00-0816-3


 Руско-турската война 1877-1878 г. се явява като освободителна, защото в резултат от нея и подписаните международни споразумения през 1878 г. (в Одрин на 19/31.01., в Сан Стефано на 19.02/3.03. и най-вече в Берлин на 1/13.07.1878 г.) се предвижда възстановяването/създаването на българската държава – главната цел на националноосвободителното движение през ХІХ в.
  Доклад
 Руско-турска война 1877-1878, Княжество България
 Издадено
  21656
 Петко Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/