Парламентарни избори и нарушения в България през 1931 г.


Галунов, Тодор (2007) Парламентарни избори и нарушения в България през 1931 г. Исторически преглед, 2007, кн. 5-6, с. 49-84. ISSN – 0323 - 9748.


 На анализ се подлага законодателнта рамка на парламентарните избори през 1931. Разгледани са промените и въвежднето на централни партийни листи. Анализирани са изборните нарушения.
  Студия
 листи, централна, пропорционална, смесена, мажоритарна, партии, бариера.


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  21655
 Тодор Галунов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/