Избирателни реформи и идеи за реформи (1934-1939 г.) Исторически преглед, 2008, кн. 5-6, с. 127-143.ISSN – 0323 - 9748.


Галунов, Тодор (2008) Избирателни реформи и идеи за реформи (1934-1939 г.) Исторически преглед, 2008, кн. 5-6, с. 127-143.ISSN – 0323 - 9748. Исторически преглед, 2008, кн. 5-6, с. 127-143.ISSN – 0323 - 9748.


 Анализират се изборните практики на безпартийния режим. Внимание се отделя на мажоритарнатасистема с относително мнозинство в изборите за парламент. Акцентира се и на изборните нарушения.
  Студия
 мажоритарна, конституция, партии, район ,нарушения, парламент, права.


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  21654
 Тодор Галунов

1. Стоян Танев НОВА БЪЛГАРИЯ В ОБЩОЕВРОПЕЙСКИЯ ЦИВИЛИЗАЦИОНЕН ПРОЦЕС. ОТРИЦАТЕЛНИ ОБЕКТИВНИ И СУБЕКТИВНИ ФАКТОРИ ЗА НЕДОСТАТЪЧНОТО ЦИВИЛИЗОВАНО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО КЪМ ХУМАНИЗЪМ И ПРОГРЕС (1878 – 1944) © Издателство „Фабер“, Историкии, т. 7 ISBN 978 619 00 0150 8, цит. с. 31, 43 – 56, 60, 61, 76, 78 – 90, 124 – 150, 180 – 203, 208 – 211, 228.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/