The 1920 parliamentary Electionsin Bulgaria and Their violation (Парламентарни избори и нарушения в България през 1920 г.). Bulgarian Historical Reviev, кн. 3-4, 2009 г., с. 112-137. ISSN – 0204 – 8906.SKOPUS


Галунов, Тодор (2009) The 1920 parliamentary Electionsin Bulgaria and Their violation (Парламентарни избори и нарушения в България през 1920 г.). Bulgarian Historical Reviev, кн. 3-4, 2009 г., с. 112-137. ISSN – 0204 – 8906.SKOPUS Bulgarian Historical Reviev, кн. 3-4, 2009 г., с. 112-137. ISSN – 0204 – 8906.


 В статията се разглеждат търсенията на БЗНС в областта на изборното законодателство, които да им позволят по-дългото задържане на власт. Рзгледани са и формите на насиля, с които режимът прави избори.
  Студия
 БЗНС, Конституция, Закон, партии, съразмерна, мажоритарна, избори.


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  21652
 Тодор Галунов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/