Парламентарни избори и нарушения в България през 1927 г. Исторически преглед, бр. 1-2, 2007, с. 85-113. ISSN – 0323 - 9748.


Галунов, Тодор (2007) Парламентарни избори и нарушения в България през 1927 г. Исторически преглед, бр. 1-2, 2007, с. 85-113. ISSN – 0323 - 9748. Исторически преглед, бр. 1-2, 2007, с. 85-113. ISSN – 0323 - 9748.


 В статията се разглежда законовата рамка на парлментарнте избри през 1927 г. На анализ се подлагат ситемните изборни нарушения по врме на кампанията.
  Студия
 парламент, избори, прпорционална, конституция, партии, закон.


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  21650
 Тодор Галунов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/