За подходите към ограмотяването по английски език в начална училищна възраст.


Кънева, Пенка (2005) За подходите към ограмотяването по английски език в начална училищна възраст. Осигуряване и оценяване на качеството на обучение. Трета есенна научна конференция на ФНПП към СУ “Св. Климент Охридски”


 Най-използваните подходи за ограмотяване по английски език. Поглед към националните стратегии за ограмотяване на някои от англоезичните държави. Препоръките на Учебната програма по английски език в България. Анкета с учители.
  Доклад
 подходи за ограмотяване, английски език
 Издадено
  2165
 Пенка Кънева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/