За света около теб - интересно и забавно.


Стефанова, Евдокия (2018) За света около теб - интересно и забавно. София: Скорпио, 2018, 80 с. ISBN 954-792-806-6


 Учебна помагало по Околен свят за първи клас, предназначено за избираеми часове, работа в клас, упражнения в целодневното обучение, самоподготовка вкъщи и придобиване на допълнителни знания. Подходящо за използване по всички действащи и одобрени от МОН учебници.
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  21647
 Евдокия Стефанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/