Помагало за провеждане на семинарни упражнения по теория и методика на ресоциализацията


Георгиев, Георги (2018) Помагало за провеждане на семинарни упражнения по теория и методика на ресоциализацията В.Търново: Издателство „ИВИС”, 2018, 219 с., ISBN: 978-619-205-099-3


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  21646
 Георги Георгиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/