Северните "варвари", Хемус и византийската периферия през ХІІ век.


Младенов, Момчил (2018) Северните "варвари", Хемус и византийската периферия през ХІІ век. Известия 2017. Регионален исторически музей – Габрово. Ред. П. Петков. Велико Търново: Фабер, 2018, т. V, с. 22-29. ISSN 2367-783X


 
  Статия
 
 Издадено
  21641
 Момчил Младенов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/