Приложение на мултимедия в обучението по чужд език – английски в начална училищна възраст.Сб. от Научна конференция на СУ§РУ "Научни трудове на Русенския университет", том 44, серия 6.3, Русе, 25-26.10.2005 г. Ред. Проф. д-р Ангел Смрикаров и др., Русе: РУ „Ангел Кънчев”, 2005, с. 94-99. ISSN 1311-3321


Кънева, Пенка (2005) Приложение на мултимедия в обучението по чужд език – английски в начална училищна възраст.Сб. от Научна конференция на СУ§РУ "Научни трудове на Русенския университет", том 44, серия 6.3, Русе, 25-26.10.2005 г. Ред. Проф. д-р Ангел Смрикаров и др., Русе: РУ „Ангел Кънчев”, 2005, с. 94-99. ISSN 1311-3321 Сб. от Научна конференция на СУ§РУ "Научни трудове на Русенския университет", том 44, серия 6.3, Русе, 25-26.10.2005 г. Ред. Проф. д-р Ангел Смрикаров и др., Русе: РУ „Ангел Кънчев”, 2005, с. 94-99. ISSN 1311-3321


 Анкета със студенти от специалност НУПЧЕ за новите информационни технологии. Понятието мултимедия. Идеи за приложение на ММ в чуждоезиковото обучение на деца.
  Доклад
 мултимедия, чужд език – английски, начална училищна възраст
 Издадено
  2163
 Пенка Кънева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/