Иванова, Калина и др. Модернизация на професионалното обучение чрез проект „Мобилна дигитализация“ / Росен Петков, Калина Иванова, Даниела Атанасова // Сборник доклади от годишна университетска научна конференция : Т.1. Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки“. – В.Търново, 2018, с. 151-159.


Иванова, Калина (2018) Иванова, Калина и др. Модернизация на професионалното обучение чрез проект „Мобилна дигитализация“ / Росен Петков, Калина Иванова, Даниела Атанасова // Сборник доклади от годишна университетска научна конференция : Т.1. Научно направление „Педагогически и хуманитарни науки“. – В.Търново, 2018, с. 151-159. Велико Търново


 В статията се разглеждат част от проектните дейности на проект "Мобилна дигитализация" (MobiDig ) чрез които ще бъдат създадени чрез СУО материали за обучение на ръководители на библиотеки, музеи и архиви за дигитална конверсия на книжовното наследство с ниско финансова техника.
  Статия
 СУО (LMS), библиотеки, музеи, архиви, мобилна дигитализация
 Издадено
  21626
 Калина Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/