Иванова, Калина.Творчеството на българския дух да се разпространява "по-широко из народа" (95 години от учредяването на трета народна библиотека във Велико Търново)


Иванова, Калина (2017) Иванова, Калина.Творчеството на българския дух да се разпространява "по-широко из народа" (95 години от учредяването на трета народна библиотека във Велико Търново)


 Статията предоставя информация за учредяването и първите години на дейност на Великотърновската народна библиотека като трето фондохранилище в страната през 1922 г. Представени са аргументите и предпоставките да бъде открита тази библиотека в Старата столица.
  Статия
 народни библиотеки, библиотечно законодателство, фондохранилища, депозитни екземпляри
 Издадено
  21624
 Калина Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/