Иванова, Калина. Съвременни методи за организация и управление на библиотеките : Учебно помагало / Калина Иванова. – В. Търново : Нар. библ. П. Р. Славейков, 2017. – 231 : с прил.


Иванова, Калина (2017) Иванова, Калина. Съвременни методи за организация и управление на библиотеките : Учебно помагало / Калина Иванова. – В. Търново : Нар. библ. П. Р. Славейков, 2017. – 231 : с прил. гр. Велико Търново


 Учебното помагало е разработено с цел студентите да придобият съвременни теоретични и практически познания по организацията у управлението на библиотеките.
  Учебник / Учебно помагало
 библиотеки, библиотечен мениджмънт, организация, реклама, маркетинг
 Издадено
  21623
 Калина Иванова

1. Колесникова, Марина.Какво е длъжен да знае бъдещият ръководител на библиотека за управлението ѝ./ Марина Колесникова // ББИА онлайн, 2018, № 6, с. 45-47.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/