Персонален имидж и трансмедийни разкази


Павлова, Илиана (2018) Персонален имидж и трансмедийни разкази В: Свят и смисъл. Сборник в чест на проф. Валери Стефанов. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2018, с. 527–536. ISBN 9789540744377, COBISS.BG-ID 1287221476


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  21619
 Илиана Павлова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/