Децата бежанци и мигранти - представата на обществото за тях.


Димитрова, Яна (2018) Децата бежанци и мигранти - представата на обществото за тях. Сб. от Международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност", Велико Търново, 16 -17 ноември 2018 г.


 
  Доклад
 деца бежанци и мигранти, социална работа с деца мигранти
 Под печат
  21613
 Яна Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/