Иконата на св. Ирина от едноименната църква в с. Хотница, Великотърновско.


Прашкова, Миглена (2019) Иконата на св. Ирина от едноименната църква в с. Хотница, Великотърновско. Известия на Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство – Трявна, Т. V, ISSN 1313-6356, Фабер, В. Търново, 2019, 75–82, 314–315


 Представена е реставрацията на патронната икона от църквата „Св. Ирина” в с. Хотница, Великотърновско. Особеностите на разкритата живопис дават възможност да бъдат потърсени аналози с други творби. Според характеристиките на живописта и известните ни факти иконата „Св. Ирина”, както и стенописите от първия живописен слой върху западната фасада на храма (1837), могат да бъдат атрибуирани като творби на Кръстю Захариев. Въпреки, че иконата на св. мъченица Ирина носи белезите на по-ранните творби на зографа, засега приемаме, че е създадена през 1837 г.
  Статия
 храм "Св. Ирина" в с. Хотница, икона, св. Ирина, датиране, стенописи


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  21605
 Миглена Прашкова

3. Захариева, М. Църквата „Благовещение Богородично” в с. Керека. – В: Маргиналия/Marginalia. Изкуствоведски четения 2018, Институт за изследване на изкуствата, БАН, С., 2019, с. 382, бел. 29, с. 387, ISBN 978-954-8594-75-2, COBISS.BG-ID - 1289741796, Web of Science (2017-), № 2642, https://randii.nacid.bg/register/search (2 цитирания)

1. Захариева, М. Църквата "Благовещение Богородично", с. Керека. – В: Корпус на стенописите от първата половина на XIX век в България. БАН, ISBN 978-054-8594-73-8, COBISS.BG-ID - 1287225316, С., 2018, с. 273, бел. 10, 273 (2 цитирания)

2. Попова, Е., И. Ванев. Църквата „Св. Ирина” в с. Хотница. – В: Корпус на стенописите от първата половина на XIX век в България. БАН, С., 2018, с. 340, бел. 10, с. 349, бел. 23, с. 349, 859, ISBN 978-054-8594-73-8, COBISS.BG-ID – 1287225316 (4 цитирания)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/