Цветкова, Д. Въздействие на вътрешнофирменото предприемачество върху мотивацията, С., 2015, дисертационен труд, на с. 40 е цитиран Кънев, П. и В. Христова, Предприемачество, АИ „Д. Ценов”, Свищов, 2011, с. 114 и 145.


Христова, Венета (2011) Цветкова, Д. Въздействие на вътрешнофирменото предприемачество върху мотивацията, С., 2015, дисертационен труд, на с. 40 е цитиран Кънев, П. и В. Христова, Предприемачество, АИ „Д. Ценов”, Свищов, 2011, с. 114 и 145. АИ „Д. Ценов”


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  21602
 Венета Христова

1. Цветкова, Д. Въздействие на вътрешнофирменото предприемачество върху мотивацията, с. 40

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/