Един учебник по българска морфология от ХХІ век. Рецензия за монографията на Руселина Ницолова Българска граматика. Морфология. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2008. 524 с.


Илиева, Мария (2009) Един учебник по българска морфология от ХХІ век. Рецензия за монографията на Руселина Ницолова Българска граматика. Морфология. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2008. 524 с. Проглас, В. Търново, 2009, №1, 152– 155.ISSN : 0861-7902


 Рецензия за монографията на Руселина Ницолова Българска граматика. Морфология. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2008. 524
  Рецензия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  21598
 Мария Илиева

1. Philipov, Vladimir. When translating linguistics. - В: Езикът отблизо. Сборник в чест на Христо Стаменов. Под ред. на Мира Ковачева. С., 2018. 39-46 цит на стр. 42

2. Philipov, Vladimir. When translating linguistics. - В: Езикът отблизо. Сборник в чест на Христо Стаменов. Под ред. на Мира Ковачева. С., 2018. 39-46 цит на стр. 43

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/