ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ (ПО ПРИМЕРА НА ДИРЕКЦИЯ „ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО)


Христова, Венета (2018) ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ (ПО ПРИМЕРА НА ДИРЕКЦИЯ „ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО) Из-во на НБУ, online: https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/godishnici/arhiv-na-godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie/godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie-t-3-2018-issn-2603-297-x-online


 Публичната администрация в България осъществява своите задължения в условията на високи изисквания от страна на потребителите, обществено недоволство и недостатъчно ресурси. Пред нея стои нелеката задача да подобри предоставяните услуги, да осигури по-ефективното използване на ресурсите и да гарантира подобряване ефективността от своята работа в условията на ограничени средства и висок обществен натиск. В разработката се осъществява анализ на резулатите от дейността на инспекцията по труда за 2017 г., на чиято основа са изведени препоръки за необходимостта от промяна в компетенциите на човешките ресурси в структурите на ИА „ГИТ” посредством използване на компетентностен подход.
  Статия
 управление, човешки ресурси, публични организации, компетенции, инспекция по труда


Социални, стопански и правни науки Администрация и управление

Social sciences, economic sciences and law Administration and Management

 Издадено
  21594
 Венета Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/