К вопросу о переводе названий болгарских областей на русский язык


Хънтов, Владимир (2018) К вопросу о переводе названий болгарских областей на русский язык Русский язык за рубежом (специальный выпуск). Русистика Болгарии. Москва, 2018. ISSN 0131-615X. С. 73-75.


 В настоящата статия се разглеждат трудностите при превода на наименованията на българските области на руски език. Тези проблеми имат пряка връзка с въвеждането през 1999 г. на нови субстантивно-субстантивни конструкции от типа област Варна, област Русе и др., които са изградени по образец от някои западноевропейски езици, но дотогава са абсолютно непознати в българската съдебна и административна практика. Въз основа на езиков и правен анализ в статията се предлага адекватен модел за превод на тези конструкции.
  Статия
 адъективно-субстантивные конструкции; субстантивно-субстантивные конструкции; топонимы; названия болгарских областных центров.


Хуманитарни науки Филология
Социални, стопански и правни науки Право

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Social sciences, economic sciences and law Law

 Издадено
  21590
 Владимир Хънтов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/