ПЪТЯТ. ДРАКОНЪТ. ХУДОЖНИКЪТ. (За Китай от първо лице), ВТ, Изд. Фабер, 2018, 252 стр., ISBN 978-619-00-0812-5; COBISS.BG-ID 1287410660


Легкоступ, Пламен (2018) ПЪТЯТ. ДРАКОНЪТ. ХУДОЖНИКЪТ. (За Китай от първо лице), ВТ, Изд. Фабер, 2018, 252 стр., ISBN 978-619-00-0812-5; COBISS.BG-ID 1287410660 Издателство Фабер, Велико Търново


 Тази книга е предназначена за всички, които чувстват нужда да се ориентират в една необикновена, актуална и особено привлекателна тематика, каквато е Поднебесната империя – със своето петхилядолетно културно-историческото наследство; със супер модерните транспортни и комуникационни съоръжения; с огромните архитектурни комплекси, древни или съвременни, но винаги потънали сред зеленина и цветя; с огромните маси от хора, които са навсякъде; с платформите за дистанционна търговия и услуги, но преди всичко тя е насочена към тези, които желаят да усетят магическия чар на древен и съвременен Китай. Мислите и идеите, които развивам в „ПЪТЯТ. ДРАКОНЪТ. ХУДОЖНИКЪТ“, са плод на впечатления, наблюдения, житейски и изследователски опит, натрупани в последните осем години през 12-те ми посещения в Китай за различен период от време, с общ престой повече от 850 дни. ПЪТЯТ – това е не толкова разстоянието между Велико Търново и Пекин в километри, колкото историко-географското измерение на пътешествията ми в Китай, както и ДАО на Лао Дзъ, на чиято основа са формирани управленските традиции и философия на пет хилядолетната империя. ДРАКОНЪТ е един от символите, олицетворяващ силата и мъдростта на Китай от дълбока древност до наши дни, а ХУДОЖНИКЪТ естествено, това съм аз. Целта на тази книга е да изложи мнението ми как за 8 години, от първото ми посещение до днес, Поднебесната империя се превърна в най-големия фактор за формиране на нов глобален ред, с който се съобразяват всички. В нея правя изследване върху разбиранията на китайците за митологията, философията и религията, върху синкретизма на древното величие и съвременната мощ на Китай и релацията им с днешното стремително и възходящо развитие на страната.
  Книга
 Китай, древен, съвременен, култура, история, икономика, изкуство
 Издадено
  21588
 Пламен Легкоступ

1. Мандова Искра (2019) Някои междукултурни различия между българи и китайци (съавтор с Искра Мандова), Сборник с доклади от Международна научна конференция на тема "Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа", Велико Търново, 12 – 13 октомври 2018 г., ВТ, изд. "Фабер", 2019, 220 стр., 69-78 стр.,цит. на стр. 76, ISSN: 2603-5030, ред.колегия: доц. д-р Искра Мандова, проф. дпн Пламен Легкоступ, доц. д-р Лун Тао, проф. д-р Бора Беливанова, доц. д-р Андроника Мартонова, доц. д-р Чън Лися, проф. д-р Дун Юенсин

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/