"Вместо заключение", в колективна монография "Проблеми на социалната интеграция на младежи от ромската общност /нагласи за труд и професионално обучение/, авторски колектив, изд."Ивис", В.Т., с.203-212, ISBN 978-619-205-093-1.


Чавдарова, Велислава (2018) "Вместо заключение", в колективна монография "Проблеми на социалната интеграция на младежи от ромската общност /нагласи за труд и професионално обучение/, авторски колектив, изд."Ивис", В.Т., с.203-212, ISBN 978-619-205-093-1. Колективна монография"Проблеми на социалната интеграция на младежи от ромската общност /нагласи за труд и професионално обучение/, авторски колектив, изд."Ивис", В.Т., с.203-212, ISBN 978-619-205-093-1


 Анализ и обобщение на материали от колективна монография "Проблеми на социалната интеграция на младежи от ромската общност /нагласи за труд и професионално обучение/, авторски колектив ISBN 978-619-205-093-1, с. 203-212.
  Рецензия
 мотивация, социална интеграция, младежи, общност


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  21587
 Велислава Чавдарова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/