Несъзнателното учене като път за заучаването на учебна мотивация [Unconscious Learning as a Way for Learning of Studying Motivation] /


Кръстев, Александър (2018) Несъзнателното учене като път за заучаването на учебна мотивация [Unconscious Learning as a Way for Learning of Studying Motivation] / Списание "Педагогика"


 Прегледът на идеята за несъзнателното учене има за цел да даде поглед върху процесите на обучение чрез изследване на ролята на емоционалната несъзнателна обработка на учебни материали. Психологическата литература показва, че съзнателната интелектуална интеграция не се случва непрекъснато, нито непременно води до оптимално учене.
  Статия
 Мотивация, несъзнателно учене, преподаване.
 Издадено
  21585
 Александър Кръстев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/