Предприемачество


Христова, Венета (2017) Предприемачество УИ "св. св. Кирил и Методий"


 Учебно пособие
  Учебник / Учебно помагало
 предприемачество
 Издадено
  21578
 Венета Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/