Прочети, разбери, пресъздай. Учебно помагало по български език за избираемите учебни часове, 7. клас


Димитрова, Димка (2018) Прочети, разбери, пресъздай. Учебно помагало по български език за избираемите учебни часове, 7. клас София: ИК "Анубис", 2018, 95 с. ISBN 978-619-215-311-3. COBISS-ID 1288271844


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  21574
 Димка Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/